سیگار کشیدن باعث سکته قلبی میشود!

سیگار کشیدن باعث سکته قلبی میشود!

کشیدن سیگار باعث متابولیسم کلسترول در بدن می شود که عموماً با کاهش کلسترول خوب در بدن منعکس می شود. HDL (لیپوپروتئین با چگالی بالا) به عنوان “کلسترول خوب” شناخته می شود ، زیرا این پروتئین کلسترول سایر مولکول های بدن را جمع آوری کرده و آنها را به کبد (و برخی دیگر از اندام ها) منتقل می کند تا از بدن خارج شود. مقادیر بالاتر HDL با خطر کمتر آترواسکلروز مرتبط است. در مقابل ، LDL (لیپوپروتئین با چگالی پایین) به عنوان “کلسترول بد” شناخته می شود که در تجمع پلاک نقش دارد.

آترواسکلروز به معنی تجمع کلسترول در عروق مغزی و با عروق کرونری قلبی است. عروق کرونری در قلب وظیفه اکسیژن رسانی و تغذیه (میوکارد) ماهیچه قلب را دارند،با بروز آترواسکلروز خون رسانی به ماهیچه قلب مختل میشود و قلب در معرض خطر ارست ناگهانی (ایست قلبی) قرار میگیرد.

پس از سه تا شش ماه استفاده از دستگاه ایکوس ، سطح کلسترول “خوب” در مقایسه با ادامه سیگار کشیدن بهبود مییابد. در مطالعات PMI،شرکت کنندگانی که از سیگار به دستگاه ایکوس روی آوردند،میزان نشانگرهای زیستی آنها در معرض مواد شیمیایی مضر کاهش یافته و سطح HDL افزایش یافته و خطر تجمع پلاک را کاهش می دهد. پس از شش ماه ، شرکت کنندگانی که تغییر وضعیت دادند 3.09 میلی گرم در دسی لیتر HDL خود را نشان دادند که دو برابر تغییری است که در سه ماهگی مشاهده شد. این افزایش به سطوح بعد از ترک سیگار نزدیک شد.

منبع : سایت https://www.pmi.com/our-science