تحقیقات علمی PMI درباره مضرات کشیدن سیگار در مقابل ایکوس

تحقیقات علمی PMI درباره مضرات کشیدن سیگار در مقابل ایکوس

ترک سیگار بهترین کاری است که افراد می توانند برای کاهش خطر انجام دهند.اما اگر افراد قادر به ترک سیگار نیستند انتخاب محصول دیگری که سیگار را نمی سوزاند انتخاب بهتری نسبت به ادامه کشیدن سیگار است.

علت این موضوع این است که اکثریت قریب به اتفاق مواد شیمیایی مضر موجود در دود سیگار و مرتبط با بیماریهای مربوط به سیگار کشیدن از طریق سوختن سیگار ایجاد می شود.هنگامی که کسی سیگار کشیدن را ترک می کند ، خطر ابتلا به مشکلات و بیماری های مرتبط با سیگار کشیدن از بین نمی رود ، اما با گذشت زمان کاهش می یابد.

پس از چند روز اول ترک سیگار ، قرار گرفتن در معرض مواد سمی بسیار کاهش می یابد و در عرض سه تا شش ماه ممکن است متوجه کاهش سرفه و تنگی نفس شوند.در سالهای اخیر ، محصولات جایگزین سیگار ، برای کسانی که همچنان از دخانیات یا محصولات حاوی نیکوتین استفاده می کنند ، توسعه یافته است.

انتخاب استفاده از این محصولات بهتر از سیگار کشیدن است به دلیل اینکه این دستگاه سیگار را نمیسوزاند بلکه آن را گرم میکند، اگرچه مهم است که هر محصول از نظر علمی تأیید شود تا دقیقاً تشخیص داده شود که واقعا در مقایسه با سیگار چقدر بهتر است.

در اینجا ، ما برخی از داده های جمع آوری شده درباره تغییراتی را که سیگاری ها در بدن خود در نتیجه استفاده از دستگاه ایکوس ، محصول اصلی دخانیات گرم (HTP) مشاهده می کنند ، شرح می دهیم.

مونوکسید کربن(CO) یکی از مواد سمی است که از سوختن سیگار آزاد میشود.وقتی CO به ریه ها نفوذ میکند به جای اکسیژن وارد محیط داخلی بدن (رگ ها و خون) میشود و به گلبول ها قرمز که جایگه اتصال اکسیژن هستند میچسبد.

به این ترتیب میزان اکسیژن در خون کاهش می یابد و اکسیژن رسانی به بافت ها مختل خواهد شد.اختلال در اکسیژن رسانی به بافت های بدن به مرور موجب نکروز و بافت مردگی میشود.همچنین ورود CO به محیط داخلی بدن باعث آترواسکلروزیس عروق قلبی و در نهایت نارسایی و سکته قلبی میشود.طی چند روز پس از تغییر از سیگار به دستگاه ایکوس، بدن در معرض سطوح پایین تری از CO قرار می گیرد.

دستگاه ایکوس به طور متوسط ​​98٪ CO کمتری در مقایسه با سیگار تولید می کند. در مطالعات بالینی PMI توسط Luedicke و Haziza و همکاران ، آن دسته از شرکت کنندگانی که از سیگار به دستگاه ایکوس روی آوردند ، پس از 24 ساعت تعویض ، میزان قابل توجهی از سطح CO اندازه گیری شده در خون را مشاهده کردند. این کاهش تقریباً مشابه کاهش مشاهده شده در افرادی است که سیگار را ترک کرده اند.

مونوکسید کربن(CO) یکی از مواد سمی است که از سوختن سیگار آزاد میشود.وقتی CO به ریه ها نفوذ میکند به جای اکسیژن وارد محیط داخلی بدن (رگ ها و خون) میشود و به گلبول ها قرمز که جایگه اتصال اکسیژن هستند میچسبد. به این ترتیب میزان اکسیژن در خون کاهش می یابد و اکسیژن رسانی به بافت ها مختل خواهد شد.اختلال در اکسیژن رسانی به بافت های بدن به مرور موجب نکروز و بافت مردگی میشود.همچنین ورود CO به محیط داخلی بدن باعث آترواسکلروزیس عروق قلبی و در نهایت نارسایی و سکته قلبی میشود.طی چند روز پس از تغییر از سیگار به دستگاه ایکوس، بدن در معرض سطوح پایین تری از CO قرار می گیرد. دستگاه ایکوس به طور متوسط ​​98٪ CO کمتری در مقایسه با سیگار تولید می کند. در مطالعات بالینی PMI توسط Luedicke و Haziza و همکاران ، آن دسته از شرکت کنندگانی که از سیگار به دستگاه ایکوس روی آوردند ، پس از 24 ساعت تعویض ، میزان قابل توجهی از سطح CO اندازه گیری شده در خون را مشاهده کردند. این کاهش تقریباً مشابه کاهش مشاهده شده در افرادی است که سیگار را ترک کرده اند.

منبع : سایت https://www.pmi.com/our-science (تنظیم و ترجمه : پرهام نایبی)