سیگار کشیدن چگون باعث بروز سرطان می شود ؟

سیگار کشیدن چگون باعث بروز سرطان می شود ؟

استرس اکسیداتیو زمانی رخ می دهد که مولکول های بسیار فعال (اکسیدان) در سلول ها وجود داشته باشد – عدم تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها وجود دارد.

استرس اکسیداتیو در ایجاد بیماریهای قلبی عروقی ، زوال عقل ، التهاب مزمن و افزایش سن نقش دارد.

دود سیگار استرس اکسیداتیو را افزایش می دهد زیرا دارای سطح بالایی از اکسیدان است ، بنابراین دفاع آنتی اکسیدانی را کاهش می دهد.

ترک سیگار به کاهش استرس اکسیداتیو کمک می کند ، همانطور که در مطالعه ترک سیگار از طریق نشانگر زیستی 8-epi-PGF2α ، استاندارد طلایی برای ارزیابی استرس اکسیداتیو در بدن انسان اندازه گیری شده است. این نشانگر زیستی در شرکت کنندگانی که سیگار را ترک کردند ، از میزان 9.98 به 18.8 کاهش پیدا کرد.

منبع : سایت https://www.pmi.com/our-science