دستگاه ایکوس شما را از بوی بد سیگار نجات میدهد!

دستگاه ایکوس شما را از بوی بد سیگار نجات میدهد!

استنشاق دود دخانيات محيط توسط افراد غيرسيگاري موجب بروز عوارضي چون سرطان ريه، بيماري ايسکمي قلبي و آسم در بزرگسالان و سندرم مرگ ناگهاني شيرخواران، آسم، کاهش رشد جنيني و مشکلات تکامل عصبي در کودکان خواهد شد.همچنین بوی بد سیگار در جامعه و محفل های اجتماعی همواره باعث نارضایتی افراد در معرض دود سیگار میشود چرا که علاوه بر مضرات و بیماری هایی که به افراد غیر سیگاری میرسد ، بوی بد سیگار نیز بسیار آزار دهنده است.ما با تکنولوژی مدرن و ترکیب علم و فناوری به شما کمک میکنیم تا سیگار کشیدن را بدون آسیب به خود و اطرافیانتان و بوی بد آن  با دستگاه ایکوس تجربه کنید و باری دیگر جایگاه اجتماعی خود را بدست آورید.

ترکیب فناوری و علم در دستگاه ایکوس باعث شده تا علاوه بر ارائه طعم واقعی ۹۵ درصد از مضرات سیگار کشیدن کاهش یابد.دستگاه ایکوس به شما کمک میکند تا سلامتی را به خود و خانوادتان بازگردانید.همچنین استفاده از دستگاه ایکوس هیچ مشکلی برای اطرافیان ایجاد نخواهد کرد این دستگاه بدون بو و بدون سوزاندن سیگار عمل میکند ، بنابراین میتوانید به راحتی در محیط های بسته از این دستگاه استفاده کنید و نگران بوی بد و سلامت خود و اطرافیان نباشید.

تهیه شده در مجموعه کارن ایکوس