ویدیو تفاوت فیلتر های متفرقه با فیلتر هیتس

ویدیو تفاوت فیلتر های متفرقه با فیلتر هیتس

به تازگی فیلتر های مختلفی با عناوین و برند های تجاری مختلف وارد بازار ایران شده است که در مقایسه با فیلتر هیتس حرفی برای گفتن ندارد این فیلتر ها دارای کم ترین درجه کیفی و بدون هیچ تائیدیه ای می باشد.

داخل این فیلتر ها نه تنها از تنباکو پر نشده بلکه داخل این فیلتر ها از خرده چوب و افزودنی های غیرمجاز و ضایعات تنباکو استفاده شده است.

در ویدیو مقابل تفاوت این فیلتر ها با فیلتر هیتس به صورت کامل توضیح داده شده است.

این پادکست توسط مجموعه کارن ایکوس تهیه شده است.