هیتس

48 کالا

 • سیگار فیت ارمنی رگولار fiit regular

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار فیت ارمنی رگولار fiit regular-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار فیت فیلتر ساخته شده توسط  لیل سالید تحت لیسانس شرکت ایکوس میباشد.فیلتر فیت (fiit) برای دستگاه ایکوس لیل سالید (IQOS LIL SOLID) قابل استفاده است. طعم: طعم طبیعی تنباکوی تازه سفارش کشور: ارمنستان تعداد کام: بین 10 تا 12 کام
 • سیگار هیتس عرب پرپل ویو Heets purple wave

  سیگار هیتس عرب پرپل ویو Heets purple wave

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس -قیمت فیلتر_سیگار هیتس عرب پرپل ویو Heets purple wave خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس HEETS انحصاراََ…
 • سیگار هیتس عرب تیک Heets teak

  سیگار هیتس عرب تیک Heets teak

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس (سیگار-فیلتر هیتس/HEETS عرب تیک teak) سیگار هیتس عرب تیک Heets teak خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس…
 • سیگار هیتس عرب سینا Heets sienna

  سیگار هیتس عرب سینا Heets sienna

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس (قیمت فیلتر-سیگار هیتس/HEETS عرب سینا sienna) سیگار هیتس عرب سینا Heets sienna خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود.…
 • سیگار هیتس عرب تورکویز(آبی) Heets turquoise4

  سیگار هیتس عرب تورکویز(آبی) Heets turquoise

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس-قیمت سیگار هیتس/HEETS عرب آبی سیگار هیتس عرب تورکویز(آبی) Heets turquoise خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس HEETS…
 • سیگار هیتس عرب برنز Heets bronze

  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس_قیمت سیگار هیتس عرب برنز  bronze heets خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس HEETS انحصاراََ برای دستگاه ایکوس…
 • سیگار هیتس عرب زرد Heets yellow

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس - قیمت سیگار هیتس/HEETS عرب زرد خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس HEETS انحصاراََ برای دستگاه ایکوس…
 • سیگار هیتس عرب امبر Heets amber

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس - قیمت سیگار هیتس/HEETS عرب امبر خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس HEETS انحصاراََ برای دستگاه ایکوس…
 • سیگار هیتس عرب سیلور(نقره ای) Heets silver

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس-قیمت سیگار هیتس/HEETS عرب سیلور خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس HEETS انحصاراََ برای دستگاه ایکوس تولید شده…
 • سیگار هیتس اروپایی برنز Heets bronze

  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس (سیگار-فیلتر هیتس/HEETS اروپایی برنز bronze) خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس HEETS انحصاراََ برای دستگاه ایکوس تولید…
 • سیگار هیتس ارمنی تورکویز آبی

  سیگار هیتس ارمنی تورکویز آبی Heets turquoise

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس-قیمت سیگار هیتس/HEETS ارمنی آبی-فیلتر هیتس آبی خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس انحصاراََ برای دستگاه ایکوس تولید…
 • سیگار هیتس ارمنی برنز

  سیگار هیتس ارمنی برنز Heets bronze

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس_قیمت سیگار هیتس ارمنی برنز  bronze heets خرید سیگار هیتس و بهترین قیمت سیگار هیتس را از اولین نمایندگی ایکاس در ایران (مجموعه کارن ایکوس) بخواهید. فیلتر هیتس دارای ظاهری کاملا متفاوت با سیگار های معمولی است. انواع سیگار هیتس را شرکت فیلیپ موریس روانه بازار میکند که در حال حاضر مرغوب ترین و کم ضرر ترین سیگار در جهان محسوب میشود. هیتس انحصاراََ برای دستگاه ایکوس تولید…