ترا ایتالیایی

5 کالا

 • سیگار ترا ایتالیایی

  سیگار ترا/تریا ایتالیایی زرد Terea yellow

  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار ترا ایتالیایی زرد Terea yellow-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم: لیمو و ملایم سفارش کشور: ایتالیا…
 • سیگار ترا/تریا ایتالیایی سینا Terea sienna

  سیگار ترا/تریا ایتالیایی سینا Terea sienna

  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار ترا ایتالیایی سینا Terea sienna-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم: توتون و تنباکو تازه ، بدون…
 • سیگار ترا/تریا ایتالیایی برنز Terea bronze

  سیگار ترا/تریا ایتالیایی برنز Terea bronze

  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار ترا ایتالیایی برنز Terea bronze-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم: کاکائو و گرم ، مقداری سنگین…
 • سیگار ترا/تریا ایتالیایی آمبر Terea amber

  سیگار ترا/تریا ایتالیایی آمبر Terea amber

  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار ترا ایتالیایی امبر Terea amber-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم: آجیل و فندق ، سنگین سفارش…
 • سیگار ترا/تریا ایتالیایی تیک Terea teak

  سیگار ترا/تریا ایتالیایی تیک Terea teak

  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار ترا ایتالیایی تیک Terea teak-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم: جذاب همراه با نوت های آجیل…