فیت ارمنی

4 کالا

 • سیگار فیت ارمنی پاکتی fiit armania

  ۸۵,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار فیت ارمنی پاکتی fiit armania-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار فیت فیلتر ساخته شده توسط  لیل سالید تحت لیسانس شرکت ایکوس میباشد.فیلتر فیت (fiit) برای دستگاه ایکوس لیل سالید (IQOS LIL SOLID) قابل استفاده است. سفارش کشور: ارمنستان تعداد کام: بین 10 تا 12 کام
 • سیگار فیت ارمنی کریسپ fiit crisp

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار فیت ارمنی کریسپ fiit crisp-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار فیت فیلتر ساخته شده توسط  لیل سالید تحت لیسانس شرکت ایکوس میباشد.فیلتر فیت (fiit) برای دستگاه ایکوس لیل سالید (IQOS LIL SOLID) قابل استفاده است. طعم: رایحه ویژه مرکبات سفارش کشور: ارمنستان تعداد کام: بین 10 تا 12 کام
 • سیگار فیت ارمنی اسکای رگولار fiit sky regular

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار فیت ارمنی اسکای رگولار fiit sky regular-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار فیت فیلتر ساخته شده توسط  لیل سالید تحت لیسانس شرکت ایکوس میباشد.فیلتر فیت (fiit) برای دستگاه ایکوس لیل سالید (IQOS LIL SOLID) قابل استفاده است. طعم: طعم طبیعی تنباکوی تازه به همراه نوت های گیاهی سفارش کشور: ارمنستان تعداد کام: بین 10 تا 12 کام
 • سیگار فیت ارمنی رگولار fiit regular

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار فیت ارمنی رگولار fiit regular-مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار فیت فیلتر ساخته شده توسط  لیل سالید تحت لیسانس شرکت ایکوس میباشد.فیلتر فیت (fiit) برای دستگاه ایکوس لیل سالید (IQOS LIL SOLID) قابل استفاده است. طعم: طعم طبیعی تنباکوی تازه سفارش کشور: ارمنستان تعداد کام: بین 10 تا 12 کام