ترا اندونزی

10 کالا

 • سیگار ترا/تریا اندونزی پاکتی Terea Indonesia

  شروع از : ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  قیمت انواع سیگار ترا اندونزی Terea به صورت پاکتی در تمام طعم ها - مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی اپریسیتی Terea purple Apricity

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا/ترا اندونزی اپریسیتی terea Apricity -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:میوه های گرم لایت سفارش کشور:…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی یوگن Terea Yugen

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا/ترا اندونزی یوگن terea yugen -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:فوق العاده و جذاب همراه با…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی گرین مشکی Terea Black green

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا/ترا اندونزی گرین مشکی terea black green -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:موهیتو و خنک سفارش…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی بلو/آبی Terea blue

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا/ترا اندونزی آبی/بلو terea blue -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:نعنا و مقداری منتول (خنک کننده)…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی برایت ویو Terea bright wave

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا/ترا اندونزی برایت ویو terea bright wave -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:رایحه فوق العاده میوه…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی سیئنا Terea sienna

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا/ترا اندونزی سیئنا terea sienna -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:توتون و تنباکو تازه ، بدون…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی پرپل ویو Terea purple wave

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا/ترا اندونزی پرپل ویو terea purple wave -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:توت سیاه همراه با…
 • 4%

  سیگار ترا/تریا اندونزی سبز Terea green

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا اندونزی سبز terea green  -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:موهیتو و مقداری خنک سفارش کشور:…
 • 7%

  سیگار ترا/تریا اندونزی برنز Terea bronze

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت سیگار تریا اندونزی برنز terea bronze  -مجموعه کارن ایکوس/ایکاس سیگار ترا جدید ترین فیلتر ساخته شده توسط شرکت فیلیپ موریس میباشد.فیلتر ترا (terea) فقط برای دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما (iluma) قابل استفاده است.داخل سیگار ترا قطعه ای فلزی تعبیه شده است تا گرمای دریافتی از دستگاه ایکوس/ایکاس ایلوما را به توتون منتقل کند بنابراین سیگار ترا باید از دسترس کودکان و حیوانات دور بماند. طعم:کاکائو و گرم ، مقداری سنگین…