ترا ژاپنی

سیگار ترا TEREA ژاپنی 

سیگار ترا ژاپنی به سفارش کشور ژاپن تولید شده و یکی از مرغوب ترین فیلتر های ترا در جهان به شمار میرود ، سیگار ترا برای استفاده با آخرین نسخه دستگاه آیکاس یعنی ایکاس ایلوما میباشد.دستگاه آیکاس ایلوما با فناوری اسمارت کور SMART CORE تجربه جدید از تکنولوژی را برای کاربران خود رقم زده است.

به کمک این تکنولوژی گرمای لازم به فیلتر ترا القا میشود و دیگر خبری از المنت گرم کننده نیست ، با آیکاس ایلوما دیگر نیازی به سرویس و تنظیف دستگاه خود ندارید و هرگز دستگاه شما کثیف نمیشود!

انواع سیگار ترا TEREA ژاپنی

 • سیگار ترا اسموف رگولار
 • سیگار ترا بالانس رگولار
 • سیگار ترا رگولار
 • سیگار ترا ریچ رگولار
 • سیگار ترا وارم رگولار
 • سیگار ترا بولد رگولار
 • سیگار ترا مینت
 • سیگار ترا منتول
 • سیگار ترا یلو منتول
 • سیگار ترا برایت منتول
 • سیگار ترا تروپیکال منتول
 • سیگار ترا اواسیس پیرل
 • سیگار ترا رابی رگولار
 • سیگار ترا بلک پرپل منتول
 • سیگار ترا بلک یلو منتول
 • سیگار ترا بلک منتول
 • سیگار ترا بلک تروپیکال منتول
 • سیگار ترا فوژن منتول
 • سیگار ترا پرپل منتول