ایکوس

36 کالا

 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما استاندارد لیمیتد ادیشن وی iqos iluma standard we edition

  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما  استاندارد لیمیتد ادیشن ( iqos iluma we edition) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما we edition بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس در سال 2023 میباشد.ایکوس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس/ایکاس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه…
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم لیمیتد ادیشن وی iqos iluma prime we edition

  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم لیمیتد ادیشن ( iqos iluma we edition) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما we edition بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس در سال 2023 میباشد.ایکوس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس/ایکاس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه…
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما استاندارد اواسیس لیمیتد ادیشن iqos iluma standard oasis limited edition

  ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما استاندارد اواسیس لیمیتد ادیشن (iqos iluma standard oasis limited edition) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس میباشد.ایکوس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس/ایکاس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه وجود ندارد زیرا…
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم لیمیتد ادیشن iqos iluma prime oasis

  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم لیمیتد ادیشن ( iqos iluma prime oasis) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس میباشد.ایکوس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس/ایکاس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه وجود ندارد زیرا در ایلوما…
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما استاندارد سبز iqos iluma standard

  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  نمایندگی ایکوس/ایکاس و هیتس در ایران قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما استاندارد سبز (iqos iluma standard) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس میباشد.ایکوس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس/ایکاس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه وجود ندارد…
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما وان مشکی iqos iluma one

  ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  نمایندگی ایکوس/ایکاس و هیتس در ایران قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما 1 مشکی  (iqos iluma one) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس میباشد.ایکوس/ایکاس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه وجود ندارد…
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم برنز خاکستری iqos iluma prime bronze taupe

  ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم برنز خاکستری (iqos iluma prime) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس میباشد.ایکوس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس/ایکاس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه وجود ندارد زیرا در ایلوما از تیغه…
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس اورجینال دیو سرمه ای تیره IQOS original duo slate

  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس - قیمت ایکوس/ایکاس اورجینال دیو سرمه ای تیره IQOS original duo slate ارائه شده در نمایندگی ایکوس/ایکاس ارمنستان و قزاقستان مدل جدید و رنگ بندی جدید ایکوس/ایکاس 3 دیو قابلیت استفاده ۲ فیلتر پشت سرهم استفاده 25 فیلتر در زمان فول شارژ قابلیت شارژ سریع: دارد تایم شارژ قلم: ۴ دقیقه تایم شارژ کیس: ۶۰ دقیقه
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس اورجینال دیو فیروزه ای IQOS original duo turquoise

  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس - قیمت ایکوس/ایکاس اورجینال دیو فیروزه ای IQOS original duo turquoise ارائه شده در نمایندگی ایکوس/ایکاس ارمنستان و قزاقستان مدل جدید و رنگ بندی جدید ایکوس/ایکاس 3 دیو قابلیت استفاده ۲ فیلتر پشت سرهم استفاده 25 فیلتر در زمان فول شارژ قابلیت شارژ سریع: دارد تایم شارژ قلم: ۴ دقیقه تایم شارژ کیس: ۶۰ دقیقه
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس اورجینال دیو قرمز IQOS original duo scarlet red

  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس - قیمت ایکوس/ایکاس اورجینال دیو قرمز IQOS original duo scarlet red ارائه شده در نمایندگی ایکوس/ایکاس ارمنستان و قزاقستان مدل جدید و رنگ بندی جدید ایکوس/ایکاس 3 دیو قابلیت استفاده ۲ فیلتر پشت سرهم استفاده 25 فیلتر در زمان فول شارژ قابلیت شارژ سریع: دارد تایم شارژ قلم: ۴ دقیقه تایم شارژ کیس: ۶۰ دقیقه
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس اورجینال دیو نقره ای IQOS original duo silver

  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  مجموعه کارن ایکوس/ایکاس - قیمت ایکوس/ایکاس اورجینال دیو نقره ای IQOS original duo silver ارائه شده در نمایندگی ایکوس/ایکاس ارمنستان و قزاقستان مدل جدید و رنگ بندی جدید ایکوس/ایکاس 3 دیو قابلیت استفاده ۲ فیلتر پشت سرهم استفاده 25 فیلتر در زمان فول شارژ قابلیت شارژ سریع: دارد تایم شارژ قلم: ۴ دقیقه تایم شارژ کیس: ۶۰ دقیقه
 • دستگاه سیگار ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم سبز iqos iluma prime

  ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  قیمت ایکوس/ایکاس ایلوما پرایم سبز (iqos iluma prime) مجموعه کارن ایکوس/ایکاس... دستگاه ایکوس ایلوما بروزترین و جدیدترین مدل شرکت ایکوس/ایکاس فیلیپ موریس میباشد.ایکوس ایلوما با تکنولوژی پیشرفته خود کاربران ایکوس/ایکاس در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است.تکنولوژی به کار رفته در ایلوما (iluma) ،اسمارت کور (smart core) است.به کمک این تکنولوژی دیگر احتیاجی به تمیز کردن و مراقبت از تیغه دستگاه وجود ندارد زیرا در ایلوما از تیغه حرارتی…